EnergiLeg leverer 3 vindmøller til Roskilde Festival / Musicon

Musicon er Roskildes nye kreative byområde, som ligger i den sydlige del af Roskilde og breder sig over 250.000m2. Når området er færdigudviklet, vil det være en bydel med mere en 2.000 arbejdspladser og med plads til 650 famile og ungdoms boliger. Roskilde Festival er Danmarks mest markante musik begivenhed. Festivalen benytter allerede i dag en række af hallerne på Musicon og skal planmæssigt bygge deres nye hovedkvarter på Musicon grunden.

 

 

"

 

EnergiLegs vindmøller er mobile, og kan derfor nemt benyttes i flere sammenhænge, og nedtages efter behov.

Musicon og Roskilde Festival er fælles om vindmølleprojektet fra Energilegeplads.dk. Vindmøllerne er opsat på Musicons areal, hvor de indgår i den digitale legeplads, PIXLPARK. Møllerne bliver taget ned i forbindelse med Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue, og opstillet på ny i PIXLPARK når festival og dyrskue er slut. De mobile fundamentblokke gør det nemt at flytte møllerne imellem områderne.

 

Musicon/Roskilde Festival opstilling:


- 3 stk. 12 volt DC vindmøller på 9 meter mast


- 3 stk. solcelle på 35 w monteret på hver mast
 

- 3 stk. styreskab der håndterer strømmen fra
vindmøllerne og solcellerne


- 3 stk. mobile fundamentblokke der gør, at
enhederne kan flyttes uden nystøbning af
fundament

"

EnergiLeg ApS - Fabriksvej 5 - 3000 Helsingør - Tlf: +456343 3161