December 12, 2017

Please reload

Lyd og læring på Limfjordsskolen

October 4, 2019

 

På Limfjordsskolen er kreativitet, entreprenørskab og innovation i højsædet. Tre elementer, som EnergiLegs produkter kan være med til at understøtte.

 

I Struer finder du Limfjordsskolen. Her er lyd en del af skolens DNA og derfor skal eleverne lære om lyd gennem lyd - både i undervisningen og i pauserne. I den forbindelse har skolen anskaffet sig både MusikBolde, HoppeSten, BoldVægge, SanseHjul og et EnergiHjul er også på vej. 

På den måde  bliver skolens legeplads og udeareal en interaktiv del af undervisningen og bidrager til at opnå skolens læringsmål.  

 

Mere end bare en legeplads 
 

Produkterne er nøje udvalgt, fordi de understøtter lærernes muligheder for at gennemføre undervisningsforløb med afsæt i lyd. Eleverne kan arbejde kreativt med lyd i en lang række fag, fordi det hele tiden er muligt at ændre på produkternes lydindhold via USB stik. Eksempelvis kan eleverne skrive et eventyr i dansk, som de indspiller og gør levende ved at eksperimentere med forskellige lydeffekter og derefter præsenterer det for klassekammeraterne via MusikBolden. Det er også muligt at give idrætsundervisningen et ekstra touch med BoldVæggen, som giver spillerne feedback via forskellige lyd- og lyseffekter.  

Mulighederne er mange og i nærmeste fremtid vil skolen afholde deciderede lydworkshops på alle klassetrin - et helt nyt koncept. 

 

Lyd i scienceundervisningen
 

Udover, at eleverne selv kan eksperimentere med lyden, kan de også arbejde videnskabeligt med lyd og får en mere håndgribeligt forståelse for lyd, som teknologisk fænomen. De kan eksempelvis arbejde med at besvare spørgsmål som “Hvordan kan en ubud navigere via lyd?” og “Hvordan bruger børnetandlægen ultralyd til at rense tænder?”. 

Eleverne kan også arbejde videnskabeligt med lyd ved at se på lydbølgers anatomi og hvordan de bevæger sig gennem luften eller de kan eksperimentere med at gøre lyden “synlig” - enten som bølger i vand eller som vibrationer i forskelligt materiale. 

 

 

Interaktiv leg og læring
 

Men det er faktisk ikke kun lyd, som Limfjordsskolens nye legeplads kan give en forståelse for. Fællestrækket for alle EnergiLegs produkter nemlig, at de er bæredygtige - det er brugerens egen rugbrødsmotor, der laver strømmen  til produkterne og aktiverer lydindholdet. På den måde får eleverne også en mere håndgribelig forståelse for energiproduktion og energiforbrug og så betyder det, at produkterne kan placeres hvor som helst, da der hverken er brug for kabler eller ledninger.

 

Please reload

Andre nyheder

EnergiLeg ApS - Fabriksvej 5 - 3000 Helsingør - Tlf: +456343 3161